Pilotprojekter

Energirenovering for lejere

Pilotprojekt 1 skal afdække lejeres holdninger og adfærd ved energirenovering af private udlejningsboliger, bl.a. gennem en landsdækkende spørgeundersøgelse. Desuden afprøves dele af resultatet heraf i praksis. Læs mere


Energiforståelse og -adfærd

Pilotprojekt 2 skal afdække, om det er muligt gennem forskellig former for kommunikation og målinger at motivere og bevidstgøre lejere i udvalgte boliger i Brændgårdsparken i Herning til at opnå et lavere energiforbrug. Læs mere


Beregningsmetoder - Forventet ctr. faktisk energiforbrug

Pilotprojekt 3 skal afdække, om det er muligt at reducere den erfaringsmæssige diskrepans mellem det beregnede (og dermed forventede) og det faktiske energiforbrug som følge af en række byggetekniske og installationsmæssige tiltag - afprøvningsmæssigt med udgangspunkt i en konkret bebyggelse, Hornemanns Vænge i Valby. Læs mere

Besvar kommentar

Send
Annuller
Energirenovering af lejeboliger - C/O Bygherreforeningen - Borgergade 111 - 1300 København K - info@bygherreforeningen.dk - 70 20 00 71