Pilotprojekter

Energirenovering for lejere

Pilotprojekt 1 har afdækket lejeres holdninger og adfærd ved energirenovering af private udlejningsboliger, bl.a. gennem en landsdækkende spørgeundersøgelse. Desuden er dele af resultatet afprøvet i praksis. Læs mere


Energiforståelse og -adfærd

Pilotprojekt 2 har skullet afdække, om det er muligt gennem forskellig former for kommunikation og målinger at motivere og bevidstgøre lejere i udvalgte boliger i Brændgårdsparken i Herning til at opnå et lavere energiforbrug. Læs mere


Beregningsmetoder - Forventet ctr. faktisk energiforbrug

Pilotprojekt 3 har skullet afdække, om det er muligt at reducere den erfaringsmæssige diskrepans mellem det beregnede (og dermed forventede) og det faktiske energiforbrug som følge af en række byggetekniske og installationsmæssige tiltag - afprøvningsmæssigt med udgangspunkt i en konkret bebyggelse, Hornemanns Vænge i Valby. Læs mere

Besvar kommentar

Send
Annuller
Energirenovering af lejeboliger - C/O Bygherreforeningen - Borgergade 111 - 1300 København K - info@bygherreforeningen.dk - 70 20 00 71