Nyt projekt om helhedsorienteret energirenovering

Helhedsorienteret energirenovering er et nyt omfattende demonstrationsprojekt, der finansieres af Grundejernes Investeringsfond og Landsbyggefonden med deltagelse af rådgivningsvirksomheden ALECTIA, BSAA Arkitekter og DTU Byg.

Projektet adskiller sig fra tidligere forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter ved at brugerne inddrages aktivt i processen. Derved kan man dels få nyttiggjort brugernes viden om egen bolig i renoveringen og samtidig få udviklet og påvirket deres adfærd og viden om energirenoveringsprojektet. Projektet kan være en brik i den fortsatte brobygning mellem tidligere enkeltstående renoveringsforsøg og en systematisk renoveringsindsats.

Videndeling mellem almen og privat boligudlejningssektor

I Helhedsorienteret energirenovering er der indbygget to vinkler på brugerinddragelsen, som kan give læring og inspiration på tværs af den almene og private boligudlejning. Beboerdemokratiet i de almene ejendomme er veludviklede, mens beboerinddragelsen i de private udlejningsejendomme er mindre udbredt.

Sideløbende med renoveringsforløbet skal der udvikles 1-3 produkter til brug ved de helhedsorienterede energirenoveringer af demonstrationsejendommene. Desuden oprettes en produktudviklingsgruppe bestående af 3-5 producenter, der bredt repræsenterer produkter, som anvendes til renovering.

Du kan holde dig opdateret om projektet på: www.ejendomsviden.dk og www.AlmenNet.dk

Sidst ændret: 10-05-2011

Log ind for at kommentere

Brugernavn
Dit brugernavn som du logger ind med.
Kodeord
Dit password som du logger ind med.
Navn
Dit navn. Dette bliver brugt i mails til dig.
Email
Din email som du modtager nyhedsbreve på hvis du ønsker det.
Tilmeld nyhedsbrev
Vælg her om du ønkser at modtage nyhedsbrev.
Tilmeld Ny Bruger
Login

Besvar kommentar

Send
Annuller
Energirenovering af lejeboliger - C/O Bygherreforeningen - Borgergade 111 - 1300 København K - info@bygherreforeningen.dk - 70 20 00 71