Nyt koncept skal sikre flere energibesparelser i almene boliger

Konceptet arbejder med energimærke, finansiering, incitamentsstrukturer og udbudsform

Foto: Kuben Management

Halvdelen af energibesparelsespotentialet i almenboligerne bliver aldrig realiseret. Det har været situationen hidtil, og det er ærgerligt for både miljøet og for lejernes pengepung. Derfor har Kuben Management, med støtte fra Energistyrelsen og i samarbejde med KAB, BL, Tekniq og Dansk Byggeri, de seneste to år arbejdet på at udvikle et konkret koncept med en række anbefalinger og beslutningspunkter. Disse skal gøre det nemmere for de almene boligorganisationer at få gennemført mange flere af de energibesparelser, som den lovpligtige energimærkningsordning har anvist.

Fire punkter skal gøre det nemmere
"Når energibesparelserne ofte forbliver på papiret og ikke bliver realiseret, er der flere årsager til dette", fortæller Martin Dam Wied fra Kuben Management, der har været projektchef undervejs. Og overordnet set har arbejdsgruppen defineret fire områder med tilhørende beslutningspunkter, som almenboligforeningerne kan tage udgangspunkt i, når de gerne vil gennemføre flere energibesparelser:

1. Energimærkning

Energimærkningen skal være del af en større energistrategiplan. ”De almene boligorganisationer er i forvejen dygtige til at arbejde med helhedsplaner, og langt flere energibesparelser vil blive realiseret, hvis de også arbejder aktivt med energibesparelser og energimærket ved at tænke energirenovering ind i helhedsplanerne. Langt de fleste steder foregår det som to særskilte aktiviteter, og man misser dermed chancen for at slå to fluer med ét smæk og energirenovere, når man fx alligevel skal skifte taget,” er meldingen fra Martin Dam Wied.

2. Finansiering

Viden om finansieringsmuligheder er afgørende. Mangel på viden er ofte en af de store barrierer for at få sparket energirenoveringer i gang og sikre opbakning gennem hele organisationen. Videndeling og brug af kompetente rådgivere på området er derfor vigtigt.

3. Incitamenter

Incitamentsstrukturer er afgørende hele vejen gennem organisationen. Administrationen skal bedst muligt rådgive de enkelte afdelinger og sikre den nødvendige opbakning – også fra lejerne. Det nye koncept giver således værktøjer til at videndele og inddrage lejerne i processen.

4. Udbudsform

Funktionsudbud sikrer fokus på besparelsen og dermed det mest optimale resultat. I et funktionsudbud definerer man kravene til funktionen af den færdige leverance – fx krav til en lysmængde eller luftkvalitet opnået med det laveste energiforbrug. Herefter er det op til leverandøren at vælge metoder og materialer. ”Med funktionsudbud kan man langt hen af vejen sikre, at leverandøren når de forventede besparelser – til gavn for kunden,” fortæller Martin Dam Wied. ”Og det betyder samtidig, at man får de mest kreative løsningsforslag, der inddrager den seneste teknologi og de mest energioptimerende løsninger.”

Eksempel:

Vigerslevgård sparer 150.000 om året på energi- og vandregningen.
Projektets case var den københavnske almenbolig-ejendom Vigerslevgård, der fungerer som et meget fint eksempel på et vellykket funktionsudbud, samt hvilket besparingspotentiale der ligger i de danske almenboliger. Med en investering på 450.000 kr. opnår Vigerslevgård nemlig en besparelse på energi- og vandregningen på 150.000 kr. årligt. Ventilationsanlægget er renoveret, der er installeret energieffektive LED-lyskilder i kældre, opgange og udebelysning, udskiftet brugsvandspumpe og opsat vandbesparende armaturer. To tredjedele af udgiften bliver dækket af tilskud fra boligorganisationens egne trækningsretsmidler i Boligselskabernes Landsbyggefond. Restbeløbet er finansieret med et 10-årigt lån i egne opsparede midler. Besparelserne minus afdraget på lånet vil give beboerne en årlig besparelse på ca. 135.000 kr.

Rapporten over projektets resultater kan læses her

NB! NRGi Rådgivning står som udgiver af rapporten. NRGi Rådgivning har i 2011 købt Kuben Management, og fra 1. januar 2012 er aktiviteterne i de to rådgivningsvirksomheder samlet under det fælles virksomhedsnavn Kuben Management.

Yderligere information:

Kontakt projektchef Martin Dam Wied, Kuben Management, +45 4144 5035 / mdw@kubenman.dk

Sidst ændret: 29-03-2012

Log ind for at kommentere

Brugernavn
Dit brugernavn som du logger ind med.
Kodeord
Dit password som du logger ind med.
Navn
Dit navn. Dette bliver brugt i mails til dig.
Email
Din email som du modtager nyhedsbreve på hvis du ønsker det.
Tilmeld nyhedsbrev
Vælg her om du ønkser at modtage nyhedsbrev.
Tilmeld Ny Bruger
Login

Besvar kommentar

Send
Annuller
Energirenovering af lejeboliger - C/O Bygherreforeningen - Borgergade 111 - 1300 København K - info@bygherreforeningen.dk - 70 20 00 71