Beslægtede Initiativer

Bygherreforeningens kurser og workshops

Bygherreforeningen afholder en række kurser og workshops om energirenovering. Arrangementerne henvender sig primært til bygherrer og bygherrerådgivere. Læs mere


AlmenNets Inspirationskatalog

Totalrenovering eller trinvis fornyelse? Forbedring eller modernisering? Er der boligafdelinger, som allerede har gjort gode eller mindre gode erfaringer? Inspiration og erfaringer kan være til stor gavn, når fremtidssikringsprojekter skal sættes i værk i en boligafdeling. Et inspirationskatalog i Almennet skal sikre udveksling af erfaringer og viden. Læs mere


Co2olbricks - Klima, kulturarv og energi

Projektet udspringer af et fælles europæisk initiativ (2007-2013) med deltagelse af 18 partnere fra 9 lande i Østersøregionen. Co2olbricks-projektet fokuserer på problemstillingerne ved at energioptimere det murede byggeri - bl.a. under hensyntagen til bygningskulturarven. Læs mere


Videncenter for energibesparelser

Videncenter for energibesparelser i bygninger formidler tekniske løsninger til byggeriets aktører, der skal gøre det nemmere og hurtigere at implementere energibesparende tiltag i bygninger. Læs mere

Besvar kommentar

Send
Annuller
Energirenovering af lejeboliger - C/O Bygherreforeningen - Borgergade 111 - 1300 København K - info@bygherreforeningen.dk - 70 20 00 71