DYNAMISK VARMEREGNSKAB MED FOKUS PÅ INDEKLIMAMÅLING

Forsøgsprojekt flytter fokus fra energiforbrug til indeklimakomfort

I disse år fokuseres der meget på at opnå energibesparelser i bygninger - måske i mange tilfælde for ensidigt. Det kan betyde, at der opnås et forringet indeklima, uden at energiforbruget reduceres væsentligt. Der gennemføres en lang række forsøgsprojekter, som på forskellig vis tager hånd om energiproblematikken, men indeklimaet ofte først er noget, der kommer fokus på, når der opstår problemer.

Et nyt forsøgsprojekt har afprøvet om en øget opmærksomhed på indeklimaet gennem målinger og rapporteringer af kvaliteten heraf kan påvirke beboeres adfærd, og måske endda sikre en bedre kobling mellem energiforbrug (opvarmning, ventilation) og indeklimaet (velvære, komfort, sundhed).

"Vi lever 90 % af vores liv inden døre, heraf 50 % i vores boliger. Vi har ganske enkelt behov for et godt indeklima, for at leve godt og længe," siger Göran Wilke, som er partner i EXERGI og har været projektleder på forsøgsprojektet, og fortsætter:

"Det er klart, at der ligger en masse teknik bag dette her, men de vigtigste resultater projektet har givet os er, at vi har fået beboerne til at interessere sig for det faktiske indeklima i deres lejligheder, og til at ændre brugsadfærd. Man kan sige, at vi fik løst den gordiske knude ved at få adskilt de tekniske varmebesparelser fra brugeradfærd, ved at gøre usynligt indeklima synligt."

Forsøgsprojektet har været støttet af forsøgsmidler fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Læs mere om projektet og find rapport over resultaterne her

Sidst ændret: 02-04-2014