Praktiske erfaringer med energirenovering

Energistyrelsen har - med Niras A/S som operatør - gennemført et undersøgelse og analyse af en række praktiske erfaringer med energirenovering af fire forskellige bygningssegmenter.

Af sammenfatningen fremgår bl.a. følgende:

"I segmentet private og almene etageboliger er der analyseret energirenoveringer i 16 ejendomme med et samlet areal på 102.558 m2.

For så vidt angår varmeforbruget, er der for de 13 ejendomme, der har kunnet levere data, realiseret en gennemsnitlig varmebesparelse på 8%. Der er dog stor forskel på den opnåede varmebesparelse i de enkelte cases, som spænder fra en besparelse på 39% til en forøgelse 18%. Der er således cases som mod forventning har oplevet, at energiforbruget er steget, efter at der er foretaget energirenoveringer, hvilket kan skyldes forskellige faktorer som fx ændret brugsmønster eller øget komfort.

Af de tre ejendomme, som har oplyst elforbrug, er der realiseret en gennemsnitlig elbesparelse på 20%, men det dækker kun elforbrug til fællesarealer, fx trappeopgange, der typisk kun udgør ca. 5 - 10% af det samlede energiforbrug.

I de analyserede energirenoveringer inden for private og almene etageboliger foretages der hovedsagelig udskiftning/energioptimering af vinduer og efterisolering af loft/tag. Størstedelen af energirenoveringerne foretages som led i almindelig renovering eller udbygning, men en af de primære motivationsfaktorer for at gå i gang med (energi)renoveringerne er ønsket om energibesparelser. Ca. 1/3 af energirenoveringerne foretages som selvstændige energirenoveringsprojekter."

Private og almene etageboliger er desuden særligt beskrevet på side 37-46 i rapporten.

Hent rapporten

Sidst ændret: 02-04-2014