Kan synlighed af energiforbruget give besparelser?

Det spørgsmål søges besvaret i pilotprojekt i ejendommen Wilkenbo på Frederiksberg

Foto fra beboerworkshop om datapræsentation på skærme i lejligheder og opgange

Der er en generelt forventning om, at man som beboer vil reducere sit energiforbrug, hvis det bliver langt lettere at følge med i forbrugets udvikling. I dag er det besværligt at få informationerne om én energiforbrug. Det kræver internetadgang, en PC og en brugeradgang, og så er informationerne på diverse hjemmesider primært baseret på at man som forbruger kan følge sit energiforbrug år for år. Desuden skal man besøge flere hjemmesider for at opnå et vist overblik - én for el, én for varme og én for vand (hvis dette forbrug registreres individuelt og lægges på en hjemmeside).

Energiforbruget i Danmark skal nedbringes, hvis vi skal opnå 100 % CO2-neutral energiforsyning til bygninger inden for de næste ca. 20 år. Derfor haster det med at komme i gang med initiativer, der kan pege i den rigtige retning. I ejendommen Wilkenbo på Frederiksberg skal der det kommende års tid afprøves en metode, hvor udvalgte beboere får opsat en skærm i entréen. Skærmen samler informationer om opsamlede målinger fra opsatte målere i lejligheden, og præsenterer dem på en måde, så det giver mening for beboerne. På skærmen vil de kunne følge med i udviklingen af deres energiforbrug til el-, varme og varmt vand, og desuden se hvordan det passer med deres acontobetalinger (energibudget), så de undgår ubehagelige overraskelser - eller sparer penge!

De udvalgte beboere, der får individuelle målere og skærme opsat, bor i fem forskellige opgange. I fem andre opgange opsættes skærme lige inden for hoveddøren. Disse skærme viser modsat skærmene i lejlighederne det kollektive forbrug blandt alle beboerne i opgangen, men giver principielt de samme informationer om stigning eller fald i energiforbruget, når man som beboer kan følge det - og være med til at påvirke udviklingen gennem ens adfærd. Projektet vil så måle på, om det gør en forskel om beboerne får informationerne individuelt eller på opgangsniveau.

Problemstillingen rejses i et par af initiativerne i handlingsplanen, der er baggrunden for at gennemføre dette pilotprojekt .

Se filmen, hvor Simon Nielsen fra PrivatBo, der er projektleder på energirenoveringsprojektet på ejendommen, og Per Sahl Madsen fra Techem, der står for indsamlingen af målerdata og udvikling af skærmene, fortælle om projektet og idéen med det. Eller læs mere om hele pilotprojektet her

 

Læs også artikel om salg af energibesparelser

Sidst ændret: 09-09-2014