Hvad betyder beboeradfærden for energiforbruget?

Pilotprojekt på bebyggelsen Brændgårdsparken i Herning søger svaret

Der hersker en generel formodning om, at beboeradfærden betyder en del for, hvor stort energiforbruget er i en lejlighed. Men hvor meget det betyder, og om adfærden kan påvirkes og give positive resultater i form af et lavere forbrug, findes der meget lidt viden om.

I et pilotprojekt i den almene boligbebyggelse Brændgårdsparken i Herning sættes der aktivt ind for at synliggøre, informere og påvirke beboerne, så de opnår en højere bevidsthed om deres energiforbrug, og oplever en konkret mulighed for at styre forbruget ved en hensigtsmæssig adfærd.

Problemstillingen rejses i et par af initiativerne i handlingsplanen, og er baggrunden for at gennemføre dette pilotprojekt .

Se filmen, hvor projektleder Morten Hove Andersen og udviklingskonsulent Sara Uhre Terp, begge fra Boligselskabet Fruehøjgaard, fortæller om det tekniske set up og mulighederne heri henholdsvis boligselskabets forventninger til beboersamarbejdet og resultatet af projektet. Eller læs mere om projektet her

Sidst ændret: 09-09-2014