Bliv inspireret

Cases

Andelsejet solcelleanlæg i Brændgårdparken

Et andelsbaseret solcelleanlæg begrænser energiforbruget og forsyner beboere i Brændgårdparken i Herning med billig el. Læs mere


Pilotprojekter

Beregningsmetoder - Forventet ctr. faktisk energiforbrug

Pilotprojekt 3 har skullet afdække, om det er muligt at reducere den erfaringsmæssige diskrepans mellem det beregnede (og dermed forventede) og det faktiske energiforbrug som følge af en række byggetekniske og installationsmæssige tiltag - afprøvningsmæssigt med udgangspunkt i en konkret bebyggelse, Hornemanns Vænge i Valby. Læs mere


Interviews

Med Henrik L. Bang, Bygherreforeningen

Se i filmen Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen, fortælle om baggrunden for bo-energi.net og de forskellige initiativer, der igangsættes i forbindelse med handlingsplanen. Læs mere


Beslaegtede Initiativer

Co2olbricks - Klima, kulturarv og energi

Projektet udspringer af et fælles europæisk initiativ (2007-2013) med deltagelse af 18 partnere fra 9 lande i Østersøregionen. Co2olbricks-projektet fokuserer på problemstillingerne ved at energioptimere det murede byggeri - bl.a. under hensyntagen til bygningskulturarven. Læs mere


Værktøjer

Danske Bygningsmodeller - Få styr på detajlerne!

Webportalen danskebygningsmodeller.dk supplerer søsterportalen danskbyggeskik.dk ved at vise bygningstyper og sammenbygningsdetaljer i yderst detaljerede 3D-modeller, og giver dermed et unikt indblik i historiske, danske byggestile og bygningskonstruktioner, der ofte er indbyggede og helt eller delvist skjulte. Læs mere