Deltag aktivt

I forlængelse af konferencen ”Energirenovering af lejebolig – hvad gør vi og hvordan går vi råd?” der blev afholdt i april i 2010, blev der etableret grundlaget for et netværk om energirenovering af lejeboliger. I dette netværk sidder både beslutningstagere fra almene boligselskaber og private udlejere og administratorer. Pointen med netværket er, at det skal udbygges til at kunne understøtte realiseringen af handlingsplanen samt gennemførelsen af og læringen fra pilotprojekter.

Formålet med netværket er at skabe en fælles platform blandt almene og private bygherrer for erfaringsudveksling og vidensdeling. Der bliver tale om et innovationsforum, der sikrer kvalificering og forankring af resultaterne fra initiativer og pilotprojekter. Netværket skaber rammer for udviklingen af et praksisfællesskab i gruppen af aktive og udviklingsorienterede bygherrer, der via en kontinuerlig indsats ønsker at drive innovation med særlig fokus på energirenovering af lejeboliger. Der vil således blive arbejdet målrettet med at udvikle strategiske beslutningsprocesser og udviklingskraft blandt ejere/administratorer inden for energirenovering af lejeboliger.

Du kan læse mere og tilmelde dig netværket her